Home

mgr Dagmara Dziedzic,
doktorant, Instytut Psychologii,
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

dagmara.dziedzic [at] amu.edu.pl

Zainteresowania naukowe:
gry poważne, gry skierowane na cel (GWAP), game design