Naukowe

Publikacje

Dagmara Dziedzic, Wojciech Włodarczyk, (2018), Approaches to Measuring the Difficulty of Games in Dynamic Difficulty Adjustment Systems. International Journal of Human–Computer Interaction, 14(8), s. 707-715, DOI: https://doi.org/10.1080/10447318.2018.1461764

Paweł Łupkowski, Marek Rybka, Dagmara Dziedzic, Wojciech Włodarczyk, (2017), Human-likeness assessment for the Uncanny Valley Hypothesis. Bio-Algorithms and Med-Systems, 13(3), s. 125-131, DOI: https://doi.org/10.1515/bams-2017-0008

Dziedzic Dagmara, (2016), Dynamic difficulty adjustment systems for various game genres. Homo Ludens, 1(9), s. 35–51

Łupkowski Paweł, Dziedzic Dagmara, (2016) Building players’ engagement – a case study of games with a purpose in science. Homo Ludens, 1(9), s. 127–145

Dziedzic Dagmara, (2016), Use of the Free to Play model in games with a purpose: The RoboCorp game case study. Bio-Algorithms and Med-Systems, 12(4), s. 187–197

Dziedzic Dagmara, Włodarczyk Wojciech, (2015), Zastosowanie gier skierowanych na cel do anotacji korpusów językowych, Ogrody Nauk i Sztuk, tom 5, s. 212-220

Wystąpienia

Dziedzic Dagmara, Jak badać efektywność gier w kontekstach edukacyjnych? Przegląd dobrych praktyk. XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kulturotwórcza funkcja gier nt.: Metody badań nad grami. Polskie Towarzystwo Badania Gier i Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM. Poznań, 18–19 listopada 2017 roku.

Dziedzic Dagmara, Włodarczyk Wojciech, Making NLP games fun to play using Free to Play mechanics: RoboCorp case study. Games4NLP: Using Games and Gamification for Natural Language Processing., Walencja, 4 kwietnia 2017 roku.

Dziedzic Dagmara, Adekwatność normatywnego podejścia do trudności rozgrywki w kontekście systemów dynamicznego wyważania rozgrywki. Ogólnopolska konferencja naukowa HOMO INFORMATICUS 4.0 – informatyka, człowiek, społeczeństwo. Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Filozofii Techniki i Rozwoju Cywilizacji. Poznań, 2-3 grudnia 2016 roku.

Dziedzic Dagmara, Włodarczyk Wojciech, The Impact of Failures on the Enjoyment of the Game. Central and Eastern European Game Studies Conference “Ludic Rhizomes”, The Video Game Research Center, Maria Curie Sklodowska University, Lublin, 20-22 października 2016 roku.

Dziedzic Dagmara, Dyfuzja innowacyjności w środowiskach wirtualnych na przykładzie wieloosobowego trybu gry Minecraft. Ogólnopolska konferencja naukowa HOMO INFORMATICUS 3.0 – informatyka, człowiek, społeczeństwo. Instytut Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Filozofii Techniki i Rozwoju Cywilizacji. Poznań, 4-5 grudnia 2015 roku.

Dziedzic Dagmara, Strategie dostosowywania trudności rozgrywki. XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Kulturotwórcza funkcja gier nt.: Metody badań nad grami. Polskie Towarzystwo Badania Gier i Instytut Lingwistyki Stosowanej UAM. Poznań, 21–22 listopada 2015 roku.

Dziedzic Dagmara, Mechanizmy modelu Free 2 Play. Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych XII, Wydział Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Koło Naukowe Informatyków Genbit, Siedlce, 10-12 kwietnia 2015 r.

Dziedzic Dagmara, Włodarczyk Wojciech, Mądrość graczy – czyli opowieść o tym jak grając można rozwiązywać trudne problemy sztucznej inteligencji. Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Gier Komputerowych XII, Wydział Nauk Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Koło Naukowe Informatyków Genbit, Siedlce, 10-12 kwietnia 2015 r.

Dziedzic Dagmara, Włodarczyk Wojciech, Zastosowanie gier z celem (GWAP) do tagowania korpusów językowych. Rozważania na temat projektowania gry, oznaczania metadanych i automatycznej ewaluacji wyników. IX Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Talenty 2014, Koło Naukowe Variograf, Wrocław, 28-30 listopada 2014 r.

Dziedzic Dagmara, Durczak Marta, Włodarczyk Wojciech, Semiotyka gier komputerowych, Co to znaczy, że znak znaczy? Konferencja: Znak i znaczenie w językoznawstwie i kognitywistyce, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie, 13-14 grudnia 2013 r.

Plakat naukowy

Dziedzic Dagmara, Włodarczyk Wojciech, RoboCorp – pozyskiwanie anotacji semantycznych za pomocą gry. Poznańskie Forum Kognitywistyczne, Poznań, 25-26 kwietnia 2015 r.

Dziedzic Dagmara, Górna Kamila, Czy pszczoła miodna posługuje się symbolami?, Konferencja: Pojęcia – Myślenie – Informacja, Wydział Nauk Społecznych UAM w Poznaniu, Poznań, 31 maja 2014 r.

Warsztaty naukowe

dr Łupkowski Paweł, Dziedzic Dagmara, Gry poważne w badaniach i edukacji, Zakład Logiki i Kognitywistyki IP UAM, Poznań, 24 kwietnia 2015 r. (współorganizacja)

Inne

Prowadzenie zajęć: Zastosowanie nowoczesnych technologii we wspomaganiu uczenia się i nauczaniu w ramach Laboratorium Kompetencji Zawodowych, edycja 2017 r. oraz 2018 r.

Przygotowanie i koordynacja wykładu oraz stoiska interaktywnego: Graj dla dobra nauki!, w ramach Poznańskiego Festiwalu Nauk i Sztuk, kwiecień 2017

Współorganizowanie konferencji: Pojęcia – Myślenie – Informacja, pod patronatem Zakładu Logiki i Kognitywistyki, Instytut Psychologii UAM Poznań, 27.02.2016 r.